Επιστημονικό συμβούλιο

 • Εκτύπωση

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είχε συγκροτηθεί στο ξεκίνημα των προσπαθειών του Κέντρου με αντικείμενο εργασιών:

 • Σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου
 • Σύνταξη Κανονισμού διαμεσολάβησης
 • Σύνταξη Κανονισμού δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές
 • Σύνταξη Κανονισμού εκπαίδευση διαμεσολαβητών
 • Σύνταξη Κριτηρίων διαπίστευσης / πιστοποίησης διαμεσολαβητών
 • Σύνταξη πρότυπης σύμβαση υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση
 • Προτάσεις για ρήτρες διαμεσολάβησης σε συμβάσεις (υποδείγματα)
 • Νομοθετικές προτάσεις για τη διαμεσολάβηση

 

Συνεδρίαζε μια φορά το μήνα και τα μέλη του ήταν άμισθα. Στα πλαίσια των εργασιών του, το Επιστημονικό Συμβούλιο συνέταξε τον Κανονισμό διαμεσολάβησης και τον Κανονισμό δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές.

Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ήταν οι εξής:

 • Κων/νος Ρίζος, επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Αργύριος Φατούρος, Ομότιμος Καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Νικόλαος Κλαμαρής, Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών
 • Ιωάννα Αναστασοπούλου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαμεσολαβήτρια
 • Χριστίνα Σαραντοπούλου, δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια
 • Απόστολος Γιαννακούλιας, δικηγόρος και διαμεσολαβητής