Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης και διαπίστευσης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους αλλοδαπούς φορείς, όπως:

Additional Info

  • Θέμα Negotiation Approach-Effective Dispute System
  • Διάρκεια 09.00-17.00
  • Ημερομηνίες Φεβρουάριος '15 (αναμένεται οριστικοποίηση)
  • Εκπαιδευτικός χώρος Πανεπιστημίου 16, Σύνταγμα
  • Κόστος 650 ευρώ

Additional Info

  • Θέμα Negotiations Skills & Practice
  • Διάρκεια 3 ημέρες
  • Ημερομηνίες 20-22 Νοεμβρίου 2014
  • Εκπαιδευτικός χώρος Γραφεία ΕλλΚΔΔ, μετρό Πανεπιστήμιο
  • Κόστος 900 ευρώ

Additional Info

  • Θέμα Cyprus Mediation Training
  • Διάρκεια 5+2 ημέρες
  • Ημερομηνίες 19-26 Noεμβρίου 2014
  • Εκπαιδευτικός χώρος Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Κόστος 2.450 €

Additional Info

  • Θέμα Negotiating in a Crisis Training
  • Διάρκεια 2 ημέρες
  • Ημερομηνίες 14-15/11/2014
  • Εκπαιδευτικός χώρος ΕλλΚΔΔ, Πανεπιστημίου 42, Αθήνα
  • Κόστος 730/650 ευρώ

Additional Info

  • Θέμα Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση
  • Διάρκεια τρεις ημέρες
  • Ημερομηνίες Όλο το έτος
  • Εκπαιδευτικός χώρος Ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων
  • Κόστος Κατόπιν συνεννόησης

Additional Info

  • Θέμα Βασική εκπαίδευση του διαμεσολαβητή
  • Διάρκεια 5 ημέρες
  • Ημερομηνίες 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2012
  • Εκπαιδευτικός χώρος Πανεπιστημίου 42, β΄ και γ΄ όροφος
  • Κόστος 2.000 Ευρώ

Additional Info

  • Θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο CEDR
  • Διάρκεια 4 ημέρες
  • Ημερομηνίες 11 έως 14 Ιουλίου 2012
  • Εκπαιδευτικός χώρος Πανεπιστημίου 42, β΄ και γ΄ όροφος
  • Κόστος 2050 ευρώ
Page 2 of 2