Διοίκηση

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στεγάζεται στην οδό Πανεπιστημίου 42, 10679, Αθήνα.

Έχει πλέον τη νομική μορφή αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού και πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο από τον Απρίλιο 2012 αποτελείται από τους εξής:

  • Ιωάννα Αναστασοπούλου, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Γραβιάς, Γραμματέας
  • Τζένη Πουρνάρα – Βαρδαβίλια, Ταμίας
  • Δημήτριος Θεοχάρης, Μέλος
  • Δημήτριος Μαούνης, Μέλος & εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. & Ε.Π.Ε.